Giải Pháp Quản Lý Bãi Đỗ Xe và Phương Tiện

Đăng bởi admin 09/07/2016 0 Bình luận Giải pháp,

Hệ thống vào ra dùng thẻ khoảng cách xa cho bãi đỗ xe dùng công nghệ sử dụng sóng Radio (RFID).
Tại mỗi cửa vào ra sẽ được đặt một đầu đọc thẻ khoảng cách xa từ 3-10m. Mỗi một phương tiện vào ra sẽ được phát cho một thẻ, thẻ đó phải được đăng ký vào hệ thống thông qua phần mềm điều khiển, tương ứng với số thẻ đó sẽ là thông tin về phương tiện như: loại xe, biển số xe, chủ xe,..
Hệ thống sẽ được tích hợp với các Barie tự động đóng mở cửa: Nếu thẻ đó đã được đăng ký sử dụng hợp pháp vào hệ thống thì Barie sẽ tự động mở cửa vào ra, nếu thẻ đó chưa được đăng ký vào hệ thống hoặc phương tiện đó không có thẻ vào ra thì Barie sẽ không mở cửa.
Và tất cả các sự kiện vào ra đó sẽ được truyền từ các đầu đọc về phần mềm điều khiển hệ thống. Người quản lý sẽ biết được tất cả các sự kiện vào ra của các loại phương tiện cần quản lý, hoặc khi cần có thể xem lại các sự kiện theo ngày giờ, theo công ty, theo từng số thẻ, phương tiện,…

Tiêu đề bình luận

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...